Potwierdzenie odwołania rezerwacji

Czy na pewno chcesz odwołać rezerwację?

Naciśnij “Potwierdź“, jeśli chcesz odwołać rezerwację lub “Anuluj“, jeśli nie chcesz jej odwoływać.

Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy lub konto PayPal, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
(Regulamin Konsultacji online, punkt III.5)