Rezerwacja odwołana

Twoja rezerwacja została odwołana

Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy lub konto PayPal, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
(Regulamin Konsultacji online, punkt III.5)