Recepty i zaświadczenia

Recepty i zaświadczenia

wystawiane są po zakończonej wizycie i przesyłane w formie elektronicznej na wskazany adres email. 

Recepta wystawiana jest w formie e-recepty.

Zaświadczenia i druki przesyłane są postaci pliku pdf. 

Jest to zawarte w cenie wizyty i nie wymaga dopłat.