Konsultacja przez skype LUB Telefon

Konsultacja przez Skype lub telefon obejmuje:

  • bezpośredni kontakt z lekarzem poprzez szyfrowany, bezpieczny kanał Skype lub prywatne połączenie telefoniczne, w wyznaczonym dniu i godzinie, trwający standardowo
    30 minut (w przypadku wybrania wizyty przedłużonej: 45 minut)
  • rozmowę w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji; wizyta odbywa się w gabinecie lekarskim, nie ma możliwości, aby ktoś usłyszał tę rozmowę
  • wystawienie e-recept i ewentualnie zaświadczeń w postaci plików .pdf
  • przesłanie zaleceń z wizyty na e-mail, podany przy rejestracji
  • możliwość wystawienia zwolnienia chorobowego w wersji elektronicznej (e-ZUS ZLA).

Prowadzenie leczenia online jest możliwe i w pełni zgodne z prawem, odkąd taką możliwość wprowadziła nowelizacja Ustawy o Zawodzie Lekarza z 2016 roku: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Rozdział 1, Art. 2. pkt 1.